Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. április 18., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

12. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


12.1. A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása * (szavazás)

Jelentés a közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)107)


12.2. A Parlament 2019. évi ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2019. évi ülésnaptára (2018/2652(RSO)): lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2018.4.16-i jegyzőkönyv, 10. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva

Következésképpen az Európai Parlament 2019. évi ülésnaptárát az alábbiak szerint állapítják meg:

- január 14–17.

- január 30–31.

- február 11–14.

- március 11–14.

- március 25–28.

- április 3–4.

- április 15–18.

- július 2–4.

- július 15–18.

- szeptember 16–19.

- október 9–10.

- október 21–24.

- november 13–14.

- november 25–28.

- december 16–19.


12.3. EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)108)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.4. EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2227(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)109)


12.5. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)110)

A Parlament egyetért az egyezmény megkötésével.


12.6. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)111)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


12.7. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)112)


12.8. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)113)


12.9. Hulladékok ***I (szavazás)

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)114)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)114)


12.10. Hulladéklerakók ***I (szavazás)

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)115)


12.11. A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)116)


12.12. A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (2018/2624(RSP))

A vita időpontja: 2018. március 12. (2018.3.12-i jegyzőkönyv, 14. pont )

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2018. április 18. (2018.4.18-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalási indítvány B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)117)

Felszólalások

A szavazás előtt az elnök pontosítja, hogy a különböző nyelvi változatok egységesítésre kerülnek.


12.13. Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0184/2018 és B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0184/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)118)

(A B8-0185/2018/ állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


12.14. Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (szavazás)

Jelentés az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra [2017/2280(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)119)


12.15. A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (szavazás)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről [2017/2010(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)120)


12.16. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2017/2136(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)121)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)121)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.17. 2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)122)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)122)

Felszólalások

Dobromir Sośnierz Dobromir Sośnierza szavazás lebonyolításáról.


12.18. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)123)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)123)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.19. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)124)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)124)


12.20. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)125)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)125)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


12.21. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)126)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)126)


12.22. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)127)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)127)


12.23. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)128)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)128)


12.24. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)129)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)129)


12.25. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)130)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)130)


12.26. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)131)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)131)


12.27. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)132)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)132)


12.28. 2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)133)

Felszólalások

Monica Macovei az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


12.29. 2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)134)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)134)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.30. 2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)135)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)135)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.31. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)136)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)136)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.32. 2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)137)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)137)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.33. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. július 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)138)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)138)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.34. 2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)139)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)139)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.35. 2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)140)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)140)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


12.36. 2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)141)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)141)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.37. 2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)142)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)142)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.38. 2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)143)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)143)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.39. 2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)144)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)144)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.40. 2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)145)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)145)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.41. 2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)146)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)146)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.42. 2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)147)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)147)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.43. 2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)148)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)148)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.44. 2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)149)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)149)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.45. 2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)150)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)150)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.46. 2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)151)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)151)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.47. 2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)152)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)152)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.48. 2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)

Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)153)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)153)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.49. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)154)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)154)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.50. 2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)155)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)155)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.51. 2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)156)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)156)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.52. 2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)157)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)157)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.53. 2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)158)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)158)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.54. 2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)159)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)159)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.55. 2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)160)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)160)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.56. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)

Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)161)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)161)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.57. 2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)162)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)162)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

Felszólalások

Reinhard Bütikofer a szavazás lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz).


12.58. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)163)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)163)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.59. 2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (szavazás)

Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)164)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)164)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.60. 2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)165)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)165)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.61. 2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)166)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)166)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.62. 2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)167)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)167)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.63. 2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)168)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)168)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.64. 2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)

Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)169)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)169)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.65. 2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)170)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)170)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.66. 2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)171)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)171)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

Felszólalások

Petri Sarvamaa a szavazás lebonyolításáva kapcsolatban.


12.67. 2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)172)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)172)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.68. 2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R) (szavazás)

Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)173)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)173)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat