Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

12. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (balsavimas)

Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (2018/2652(RSO)): žr. Pirmininkų sueigaos pasiūlymą (2018 04 16 protokolo 10 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Paskelbta, kad patvirtinta.

Nustatytas toks 2019 m. Europos Parlamento sesijų laikotarpių kalendorius:

- sausio 14-17 d.,

- sausio 30-31 d.,

- vasario 11-14 d.,

- kovo 11-14 d.,

- kovo 25-28 d.,

- balandžio 3-4 d.,

- balandžio 15-18 d.,

- liepos 2-4 d.,

- liepos 15-18 d.,

- rugsėjo 16-19 d.,

- spalio 9-10 d.,

- spalio 21-24 d.,

- lapkričio 13-14 d.,

- lapkričio 25-28 d.,

- gruodžio 16-19 d.


12.3. ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)108)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.4. ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2227(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)109)


12.5. Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)110)

Parlamentas pritarė konvencijos sudarymui.


12.6. Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)111)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


12.7. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)112)


12.8. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)113)


12.9. Atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)114)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)114)


12.10. Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)115)


12.11. Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)116)


12.12. Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (2018/2624(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. kovo 12 d. (2018 03 12 protokolo 14 punktas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2018 m. balandžio 18 d. (2018 04 18 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)117)

Kalbėjo:

Po balsavimo Pirmininkas patikslino, kad kalbinės versijos bus suvienodintos.


12.13. Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2018 ir B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0184/2018

Priimta (P8_TA(2018)118)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0185/2018/ anuliuotas.)


12.14. ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (balsavimas)

Pranešimas „ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.“ [2017/2280(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)119)


12.15. Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)

Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų [2017/2010(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)120)


12.16. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [2017/2136(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)121)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)121)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.17. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)122)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)122)

Kalbėjo:

Dobromir Sośnierz dėl balsavimo tvarkos.


12.18. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)

Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)123)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)123)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.19. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)124)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)124)


12.20. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)125)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)125)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


12.21. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)126)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)126)


12.22. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)127)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)127)


12.23. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)128)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)128)


12.24. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)129)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)129)


12.25. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)130)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)130)


12.26. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)131)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)131)


12.27. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)132)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)132)


12.28. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)133)

Kalbėjo:

Monica Macovei pateikė pakeitimo 1 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


12.29. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)134)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)134)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.30. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)135)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)135)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.31. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)136)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)136)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.32. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)137)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)137)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.33. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)138)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)138)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.34. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)139)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)139)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.35. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)140)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)140)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


12.36. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)141)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)141)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.37. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)142)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)142)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.38. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)143)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)143)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.39. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)144)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)144)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.40. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)145)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)145)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.41. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)146)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)146)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.42. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)147)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)147)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.43. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)148)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)148)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.44. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)149)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)149)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.45. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)150)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)150)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.46. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)151)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)151)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.47. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)152)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)152)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.48. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)153)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)153)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.49. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)154)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)154)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.50. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)155)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)155)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.51. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)156)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)156)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.52. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)157)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)157)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.53. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)158)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)158)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.54. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)159)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)159)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.55. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)160)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)160)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.56. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)161)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)161)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.57. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 57)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)162)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)162)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer dėl balsavimo eigos (Pirmininkas pateikė patikslinimų).


12.58. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 58)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)163)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)163)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.59. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 59)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)164)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)164)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.60. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 60)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)165)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)165)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.61. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 61)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)166)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)166)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.62. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 62)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)167)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)167)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.63. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 63)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)168)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)168)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.64. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2) (balsavimas)

Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 64)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)169)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)169)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.65. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 65)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)170)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)170)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.66. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 66)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)171)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)171)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

Kalbėjo:

Petri Sarvamaa dėl balsavimo tvarkos.


12.67. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 67)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)172)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)172)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.68. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 68)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)173)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)173)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas