Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 18 ta' April 2018 - StrasburguVerżjoni finali

12. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


12.1. Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2018)107)


12.2. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 (votazzjoni)

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 (2018/2652(RSO)): ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 10 tal-Minuti ta' 16.4.2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

Dikjarat approvat

Il-kalendarju għas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew għall-2019 huwa stabbilit kif ġej:

- mill-14 sas-17 ta' Jannar

- mit-30 sal-31 ta' Jannar

- mill-11 sal-14 ta' Frar

- mill-11 sal-14 ta' Marzu

- mill-25 sat-28 ta' Marzu

- mit-3 sal-4 ta' April

- mill-15 sat-18 ta' April

- mit-2 sal-4 ta' Lulju

- mill-15 sat-18 ta' Lulju

- mis-16 sad-19 ta' Settembru

- mid-9 sal-10 ta' Ottubru

- mill-21 sal-24 ta' Ottubru

- mit-13 sal-14 ta' Novembru

- mill-25 sat-28 ta' Novembru

- mis-16 sad-19 ta' Diċembru.


12.3. Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)108)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.4. Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra [2017/2227(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)109)


12.5. Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)110)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-konvenzjoni.


12.6. Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Addizzjonali li jissupplimenta l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)111)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.7. L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)112)


12.8. Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)113)


12.9. L-iskart ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart [COM(2015)0595 - C8-0382/2015- 2015/0275(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)114)

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)114)


12.10. Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)115)


12.11. Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)116)


12.12. Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (2018/2624(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Marzu 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 12.3.2018)

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 18 ta' April 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 18.4.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)117)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, il-President ippreċiża li l-verżjonijiet lingwistiċi se jiġu armonizzati.


12.13. Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0184/2018 u B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0184/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)118)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0185/2018/ iddekadiet.)


12.14. Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 [2017/2280(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)119)


12.15. Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità [2017/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)120)


12.16. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2017/2136(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)121)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)121)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.17. Kwittanza 2016: Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)122)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)122)

Interventi

Dobromir Sośnierz dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet.


12.18. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)123)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)123)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.19. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)124)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)124)


12.20. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)125)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)125)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.21. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)126)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)126)


12.22. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)127)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)127)


12.23. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)128)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)128)


12.24. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)129)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)129)


12.25. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)130)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)130)


12.26. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)131)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)131)


12.27. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)132)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)132)


12.28. Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)133)

Interventi

Monica Macovei ressqet emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.


12.29. Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)134)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)134)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.30. Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)135)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)135)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.31. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)136)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)136)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.32. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)137)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)137)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.33. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (qabel l-1 ta' Lulju 2016: il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)138)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)138)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.34. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)139)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)139)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.35. Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)140)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)140)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


12.36. Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)141)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)141)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.37. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)142)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)142)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.38. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)143)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)143)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.39. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)144)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)144)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.40. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)145)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)145)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.41. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)146)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)146)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.42. Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)147)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)147)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.43. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)148)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)148)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.44. Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)149)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)149)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.45. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)150)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)150)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.46. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)151)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)151)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.47. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)152)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)152)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.48. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)153)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)153)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.49. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)154)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)154)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.50. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)155)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)155)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.51. Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)156)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)156)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.52. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)157)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)157)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.53. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)158)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)158)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.54. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)159)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)159)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.55. Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)160)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)160)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.56. Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)161)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)161)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.57. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)162)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)162)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Reinhard Bütikofer dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet (Il-President iċċara xi punti).


12.58. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)163)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)163)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.59. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)164)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)164)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.60. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)165)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)165)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.61. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)166)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)166)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.62. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)167)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)167)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.63. Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)168)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)168)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.64. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 64)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)169)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)169)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.65. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 65)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)170)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)170)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.66. Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 66)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)171)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)171)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Petri Sarvamaa dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet.


12.67. Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 67)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)172)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)172)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.68. Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 68)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)173)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)173)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2018Avviż legali