Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2018)107)


12.2. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (2018/2652(RSO)): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 10 al PV din 16.4.2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Declarat aprobat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2019 a fost stabilit după cum urmează:

- 14 - 17 ianuarie

- 30 și 31 ianuarie

- 11 - 14 februarie

- 11 - 14 martie

- 25 - 28 martie

- 3 și 4 aprilie

- 15 - 18 aprilie

- 2 - 4 iulie

- 15 - 18 iulie

- 16 - 19 septembrie

- 9 și 10 octombrie

- 21 - 24 octombrie

- 13 și 14 noiembrie

- 25 - 28 noiembrie

- 16 - 19 decembrie.


12.3. Acordul-cadru UE-Australia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)108)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.4. Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte [2017/2227(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)109)


12.5. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)110)

Parlamentul a aprobat încheierea convenției.


12.6. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional ) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)111)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.7. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)112)


12.8. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)113)


12.9. Deșeurile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)114)

DECLARAȚIILE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)114)


12.10. Depozitele de deșeuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)115)


12.11. Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)116)


12.12. Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (vot)

Declarație a Comisiei Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2018 (punctul 14 al PV din 12.3.2018)

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 18 aprilie 2018 (punctul 2 al PV din 18.4.2018).

Propunere de rezoluție B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)117)

Intervenții

Înainte de votare, Președintele a precizat că versiunile lingvistice vor fi armonizate.


12.13. Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0184/2018 și B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0184/2018

Adoptat (P8_TA(2018)118)

(Propunerea de rezoluție B8-0185/2018/ a devenit caducă.)


12.14. Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 [2017/2280(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)119)


12.15. Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)

Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2017/2010(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)120)


12.16. Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive [2017/2136(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)121)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)121)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.17. Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)122)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)122)

Intervenții
Sośnierz Dobromir privind desfășurarea votului.


12.18. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)123)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)123)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.19. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)124)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)124)


12.20. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)125)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)125)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


12.21. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV – Curtea de Justiție [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)126)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)126)


12.22. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)127)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)127)


12.23. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)128)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)128)


12.24. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)129)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)129)


12.25. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)130)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)130)


12.26. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)131)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)131)


12.27. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)132)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)132)


12.28. Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)133)

Intervenții

Monica Macovei a prezentat un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reținut.


12.29. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)134)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)134)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.30. Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)135)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)135)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.31. Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)136)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)136)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.32. Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)137)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)137)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.33. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)138)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)138)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.34. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)139)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)139)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.35. Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)140)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)140)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


12.36. Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)141)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)141)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.37. Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)142)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)142)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.38. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)143)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)143)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.39. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)144)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)144)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.40. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)145)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)145)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.41. Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)146)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)146)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.42. Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)147)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)147)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.43. Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)148)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)148)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.44. Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)149)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)149)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.45. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)150)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)150)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.46. Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)151)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)151)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.47. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.48. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)153)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)153)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.49. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)154)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)154)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.50. Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)155)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)155)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.51. Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)156)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)156)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.52. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)157)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)157)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.53. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)158)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)158)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.54. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)159)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)159)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.55. Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)160)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)160)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.56. Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)161)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)161)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.57. Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)162)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)162)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Reinhard Bütikofer privind desfășurarea votului (Președintele a furnizat detalii).


12.58. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)163)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)163)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.59. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)164)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)164)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.60. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)165)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)165)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.61. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)166)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)166)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.62. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)167)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)167)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.63. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)168)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)168)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.64. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)169)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)169)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.65. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)170)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)170)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.66. Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)171)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)171)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Petri Sarvamaa privind desfășurarea votului.


12.67. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)172)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)172)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.68. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 68)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)173)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)173)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Notă juridică