Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 18. april 2018 - StrasbourgKončna izdaja

12. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)107)


12.2. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (glasovanje)

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (2018/2652(RSO)): glej predlog konference predsednikov (točka 10 zapisnika z dne 16.4.2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Razglašeno kot odobreno

Časovni razpored delnih zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2019 je tako določen, kot sledi:

- od 14. do 17. januarja

- 30. in 31. januarja

- od 11. do 14. februarja

- od 11. do 14. marca

- od 25. do 28. marca

- 3. in 4. aprila

- od 15. do 18. aprila

- od 2. do 4. julija

- od 15. do 18. julija

- od 16. do 19. septembra

- 9. in 10. oktobra

- od 21. do 24. oktobra

- 13. in 14. novembra

- od 25. do 28. novembra

- od 16. do 19. decembra.


12.3. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)108)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.4. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani [2017/2227(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)109)


12.5. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Helga Stevens (A8-0131/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)110)

Parlament je odobril sklenitev konvencije.


12.6. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Helga Stevens (A8-0132/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)111)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


12.7. Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)112)


12.8. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpadki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)114)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)114)


12.10. Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)115)


12.11. Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Sveta 94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)116)


12.12. Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (glasovanje)

Izjava Komisije: Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (2018/2624(RSP))

Razprava je potekala dne 12. marca 2018 (točka 14 zapisnika z dne 12.3.2018)

Predlog resolucije je bil objavljen 18. aprila 2018 (točka 2 zapisnika z dne 18.4.2018).

Predlog resolucije B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)117)

Govori

Predsednik je pred glasovanjem pojasnil, da bodo jezikovne različice usklajene.


12.13. Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0184/2018 in B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0184/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)118)

(Predlog resolucije B8-0185/2018/ je brezpredmeten.)


12.14. Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (glasovanje)

Poročilo o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 [2017/2280(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)119)


12.15. Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (glasovanje)

Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 [2017/2010(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)120)


12.16. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016: oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2017/2136(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)121)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)121)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.17. Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)122)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)122)

Govori

Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz o poteku glasovanja.


12.18. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)123)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)123)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.19. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek I – Evropski parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)124)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)124)


12.20. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)125)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)125)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


12.21. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)126)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)126)


12.22. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)127)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)127)


12.23. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)128)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)128)


12.24. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VII – Odbor regij [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)129)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)129)


12.25. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Marco Valli (A8-0128/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)130)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)130)


12.26. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)131)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)131)


12.27. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)132)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)132)


12.28. Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0115/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)133)

Govori

Monica Macovei je vložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.


12.29. Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0074/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)134)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)134)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.30. Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0069/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)135)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)135)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.31. Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0106/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)136)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)136)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.32. Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0068/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)137)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)137)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.33. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0098/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)138)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)138)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.34. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0066/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)139)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)139)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.35. Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0083/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)140)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)140)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


12.36. Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0067/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)141)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)141)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.37. Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0085/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)142)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)142)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.38. Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0086/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)143)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)143)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.39. Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0090/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)144)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)144)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.40. Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0107/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)145)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)145)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.41. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)146)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)146)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.42. Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0087/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)147)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)147)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.43. Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0088/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)148)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)148)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.44. Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0096/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)149)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)149)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.45. Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0103/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)150)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)150)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.46. Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0081/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)151)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)151)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.47. Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0078/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)152)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)152)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.48. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0114/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)153)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.49. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0079/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)154)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)154)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.50. Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0101/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)155)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)155)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.51. Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0080/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)156)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.52. Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0111/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)157)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.53. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0084/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)158)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.54. Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0102/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)159)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)159)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.55. Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0092/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)160)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.56. Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0113/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)161)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.57. Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0109/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)162)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Reinhard Bütikofer o poteku glasovanja (predsednik je podal pojasnila).


12.58. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0093/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)163)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.59. Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0108/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)164)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)164)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.60. Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0082/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)165)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.61. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0071/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)166)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.62. Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0070/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)167)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)167)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.63. Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0072/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)168)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)168)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.64. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0073/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)169)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.65. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0075/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)170)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)170)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.66. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0095/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)171)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)171)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Petri Sarvamaa o poteku glasovanja.


12.67. Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0077/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)172)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)172)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.68. Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0076/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)173)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)173)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo