Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Francisco José Millán Mon ieteikums - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan un Jan Zahradil

Francisco José Millán Mon ziņojums - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Simona Bonafè ziņojums - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune un Stanislav Polčák

Simona Bonafè ziņojums - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Simona Bonafè ziņojums - A8-0034/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Anna Maria Corazza Bildt

Francesc Gambús ziņojums - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas godprātības politiku, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšanu amatā (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil un Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums par progresu ceļā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un par bēgļiem (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai un Jiří Pospíšil

Marietje Schaake ziņojums - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mady Delvaux ziņojums - A8-0141/2018
Krisztina Morvai un Jiří Pospíšil

Joachim Zeller ziņojums - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ingeborg Gräßle ziņojums - A8-0089/2018
Monica Macovei

Bart Staes ziņojums - A8-0115/2018
Monica Macovei

Bart Staes ziņojums - A8-0114/2018
Notis Marias

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums