Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 5/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 09/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019 (2018/2001(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande