Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

18. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 04/2018 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 04/2018 – Раздел III – Комисия.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация