Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

18. Anslagsöverföringar

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföring DEC 04/2018 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 04/2018 – avsnitt III – kommissionen.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande