Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2017

Внесени текстове :

A8-0056/2017

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0178

Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург

20. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini представиха доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията JURI), Emmanuel Maurel (докладчик по становището на комисията INTA), Емил Радев, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Roberto Gualtieri, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Barbara Kappel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Rübig за да зададе въпрос „синя карта“ на Barbara Kappel, която отговори, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell и André Elissen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios и Romana Tomc.

Изказаха се: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация