Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0208(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2017

Indgivne tekster :

A8-0056/2017

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0178

Protokol
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg

20. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini forelagde betænkningen

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Elly Schlein (ordfører for udtalelse fra DEVE), Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra JURI), Emmanuel Maurel (ordfører for udtalelse fra INTA), Emil Radev for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Roberto Gualtieri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, og Barbara Kappel.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Barbara Kappel som besvarede det, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell og André Elissen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios og Romana Tomc.

Talere: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse