Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0208(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0056/2017

Teksty złożone :

A8-0056/2017

Debaty :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0178

Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elly Schlein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Emmanuel Maurel (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Emil Radev w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Roberto Gualtieri, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, i Barbara Kappel.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Barbarze Kappel, która udzieliła odpowiedzi, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell i André Elissen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios i Romana Tomc.

Głos zabrali: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 19.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna