Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2017

Ingivna texter :

A8-0056/2017

Debatter :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0178

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

20. Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Emmanuel Maurel (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Emil Radev för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, och Barbara Kappel.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Paul Rübig ställde en fråga ("blått kort") till Barbara Kappel som besvarade frågan, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell och André Elissen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios och Romana Tomc.

Talare: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande