Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2017

Teksty złożone :

A8-0048/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
PV 19/04/2018 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

21. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Debata odbyła się dnia 4 kwietnia 2017 r. (pkt 5 protokołu z dnia 4.4.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 4 kwietnia 2017 r. (pkt 7.2 protokołu z dnia 4.4.2017)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Olga Sehnalová, Eleonora Evi i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 19.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna