Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0100(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2015

Předložené texty :

A8-0311/2015

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0180

Zápis
Středa, 18. dubna 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

22. Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen (zpravodajka výboru ENVI) a Norbert Lins za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Eric Andrieu za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo a Michel Dantin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Phil Hogan a Martin Häusling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 19.4.2018.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění