Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0100(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0311/2015

Teksty złożone :

A8-0311/2015

Debaty :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0180

Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

22. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) i Norbert Lins w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo i Michel Dantin.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Phil Hogan i Martin Häusling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 19.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna