Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0100(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0311/2015

Predkladané texty :

A8-0311/2015

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0180

Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

22. Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Norbert Lins v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo a Michel Dantin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Martin Häusling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie