Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2191(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 24
CRE 18/04/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0187

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

24. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού [2017/2191(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ο Ramon Tremosa i Balcells παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christel Schaldemose (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Tibor Szanyi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michel Dantin, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Ramon Tremosa i Balcells.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου