Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2552(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000015/2018

Внесени текстове :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

25. Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000015/2018), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, към Съвета: Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner разви въпроса.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Dariusz Rosati и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen и Notis Marias.

Изказа се Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация