Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2951(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

26. Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000008/2018), зададен от Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000009/2018), зададен от Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile разви въпросите.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, и Michèle Rivasi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott и Michaela Šojdrová.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Моника Панайотова.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, от името на групата ENF, относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.17 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация