Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2951(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Debatten :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

26. Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000008/2018) van Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000009/2018) van Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, en Michèle Rivasi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Monika Panayotova.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, over terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, over terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.17 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling