Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 10.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis * (balsavimas)
  12.2.Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (balsavimas)
  12.3.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.4.ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.7.Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)
  12.8.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)
  12.9.Atliekos ***I (balsavimas)
  12.10.Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)
  12.11.Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (balsavimas)
  12.12.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (balsavimas)
  12.13.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (balsavimas)
  12.14.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (balsavimas)
  12.15.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)
  12.16.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  12.17.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  12.18.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  12.19.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)
  12.20.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)
  12.21.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)
  12.22.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)
  12.23.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  12.24.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)
  12.25.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  12.26.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)
  12.27.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  12.28.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  12.29.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  12.30.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)
  12.31.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  12.32.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)
  12.33.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (balsavimas)
  12.34.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  12.35.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  12.36.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)
  12.37.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  12.38.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  12.39.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)
  12.40.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)
  12.41.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  12.42.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  12.43.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  12.44.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  12.45.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  12.46.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)
  12.47.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  12.48.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  12.49.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (balsavimas)
  12.50.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  12.51.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  12.52.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)
  12.53.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  12.54.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  12.55.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)
  12.56.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  12.57.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (balsavimas)
  12.58.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  12.59.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (balsavimas)
  12.60.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  12.61.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (balsavimas)
  12.62.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (balsavimas)
  12.63.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)
  12.64.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2) (balsavimas)
  12.65.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (balsavimas)
  12.66.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  12.67.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)
  12.68.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17.Gauti dokumentai
 18.Asignavimų perkėlimas
 19.„Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (diskusijos)
 20.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ***I (diskusijos)
 21.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (diskusijos)
 22.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (diskusijos)
 23.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (diskusijos)
 24.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 25.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD)) (diskusijos)
 26.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (394 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (96 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (71 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (653 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (392 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (70 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (1164 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (4824 kb)
Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas