Indeks 
Zapisnik
PDF 383kWORD 95k
Srijeda, 18. travnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka (rasprava)
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 10.Razrješnica za 2016. (rasprava)
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Glasovanje
  12.1.Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima * (glasovanje)
  12.2.Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (glasovanje)
  12.3.Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.7.Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)
  12.8.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)
  12.9.Otpad ***I (glasovanje)
  12.10.Odlagališta otpada ***I (glasovanje)
  12.11.Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (glasovanje)
  12.12.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (glasovanje)
  12.13.Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (glasovanje)
  12.14.Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)
  12.15.Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (glasovanje)
  12.16.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  12.17.Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (glasovanje)
  12.18.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  12.19.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  12.20.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  12.21.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)
  12.22.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  12.23.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  12.24.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  12.25.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  12.26.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  12.27.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  12.28.Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  12.29.Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  12.30.Razrješnica za 2016.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  12.31.Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  12.32.Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  12.33.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)
  12.34.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  12.35.Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  12.36.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  12.37.Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  12.38.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  12.39.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  12.40.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  12.41.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  12.42.Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (glasovanje)
  12.43.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  12.44.Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  12.45.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  12.46.Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  12.47.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  12.48.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  12.49.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)
  12.50.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  12.51.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  12.52.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  12.53.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  12.54.Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (glasovanje)
  12.55.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  12.56.Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  12.57.Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  12.58.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  12.59.Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)
  12.60.Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  12.61.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  12.62.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  12.63.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  12.64.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)
  12.65.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  12.66.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  12.67.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (glasovanje)
  12.68.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Prijenos odobrenih sredstava
 19.Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije (rasprava)
 20.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I (rasprava)
 21.Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I (rasprava)
 22.Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I (rasprava)
 23.Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava)
 24.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)
 25.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (rasprava)
 26.Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:35 h.


2. Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (2018/2624(RSP)))

Rasprava je održana 12. ožujka 2018 (točka 14 zapisnika od 12.3.2018.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei i Indrek Tarand, u ime Odbora CONT, o politici integriteta Komisije, posebice o imenovanju glavnog tajnika Europske komisije (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika od 18.4.2018..


3. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Bjelarus (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Bjelarusu (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Bjelarusu (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Bjelarusu (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Bjelarusu (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Bjelarusu (B8-0204/2018).

II.   Filipini (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere i Dubravka Šuica, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Filipinima (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Filipinima (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Filipinima (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Filipinima (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Filipinima (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Filipinima (B8-0208/2018).

III.   Stanje u pojasu Gaze (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera i Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Gazi (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u pojasu Gaze (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u pojasu Gaze (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora i Evi Laura Agea, o stanju u pojasu Gaze (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Gazi (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u pojasu Gaze (B8-0212/2018).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - rok: 10. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s uvođenjem programa podrške, psihološke procjene letačke posade i sustavnog i nasumičnog testiranja na psihoaktivne tvari kako bi se osigurala zdravstvena sposobnost članova letačke i kabinske posade te u pogledu opremanja novoproizvedenih turbinskih aviona s najvećom certificiranom masom pri uzlijetanju ne većom od 5 700 kg koji mogu prevoziti šest do devet putnika sustavom za upozoravanje i prepoznavanje terena (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - rok: 23. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cijantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - rok: 24. svibnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni odluka (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 u pogledu trajanja prijelaznog razdoblja (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - rok: 24. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - rok: 9. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - rok: 12. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 23 Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - rok: 10. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)


5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacije metodologije procjene prema kojoj nadležna tijela odobravaju institucijama primjenu naprednih pristupa za operativni rizik (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 14. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije od 21. studenoga 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o ispravku bugarske jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2017/653 o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije (C(2018)0863 final) od 15. veljače 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. ožujka 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i dopuni Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jednostavnih, transparentnih i standardiziranih (STS) sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom (ABCP-ovi) te zahtjeva za imovinu primljenu u okviru obratnih repo ugovora i metodologija procjene kreditne kvalitete (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta za koji je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacije metodologije procjene prema kojoj nadležna tijela odobravaju institucijama primjenu naprednih pristupa za operativni rizik – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru:ECON


6. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) dao je izjavu.

Predsjednik se osvrnuo na stajalište Parlamenta o stanju u Siriji i o potrebi za pronalaženjem novih vlastitih sredstava za proračun Unije.

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson i Diane Dodds.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednica je priopćila da je od klubova zastupnika S&D-a, GUE/NGL-a i Verts/ALE-a primila zahtjeve za glasovanje o odluci Odbora ITRE o stupanju u pregovore na temelju izvješća Janusza Lewandowskog (A8-0094/2018) i zahtjeve klubova zastupnika GUE/NGL-a i ENF-a za glasovanje o odluci Odbora ITRE o stupanju u pregovore na temelju izvješća Jerzyja Buzeka (A8-0143/2018), koje su objavljene u zapisniku sa sjednice od 16. travnja 2018. (točka 11 zapisnika od 16.4.2018.).

Glasovanje će se održati sutra, u četvrtak 19. travnja 2018., u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednica je prioćila da nije primila zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u vezi s drugim odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku sa sjednice od ponedjeljka 16. travnja 2018. (točka 11 zapisnika od 16.4.2018.).

Odbori TRAN i EMPL mogli su stoga započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c, stavkom 2. Poslovnika na temelju izvješća Markusa Piepera (A8-0125/2018) i Claudea Rolina (A8-0142/2018).


8. Sastav klubova zastupnika

Aymeric Chauprade više nije nezavisni zastupnik te se počevši od 18. travnja 2018. pridružio Klubu zastupnika EFDD-a.


9. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)

Predsjednica je najavila da je, u kladu s člankom 137. savkom 2. Poslovnika, dobila zahtjev odbora FEMM za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom kako bi se dobilo mišljenje o rodnoj nejednakosti u digitalnom sektoru.

Taj zahtjev za savjetovanje smatrat će se odobrenim osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od 24 sata od objave zatraže glasovanje o tom zahtjevu.


10. Razrješnica za 2016. (rasprava)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije [2017/2136(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.
Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio V. – Revizorski sud [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VII. – Odbor regija [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0128/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2016.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0115/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0074/2018)

Razrješnica za 2016.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0069/2018)

Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0106/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0068/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0098/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0066/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0083/2018)

Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0067/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0085/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0086/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0090/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0107/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0087/2018)

Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0088/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0096/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0103/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0081/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0078/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0114/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0079/2018)

Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0101/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0080/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0111/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0084/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0102/2018)

Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0092/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0113/2018)

Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0109/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0093/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0108/2018)

Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0082/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Govorila je Inés Ayala Sender, koja je zatražila da u budućnosti izvjestitelji za izvješća o razješnicama dobiju više vremena za izlaganje od onog koje je danas predviđeno (Predsjednica je zahtjev primila na znanje).

Predsjednica je zaželjela dobrodošlicu Klaus-Heineru Lehneu (predsjednik Revizorskog suda) i Güntheru Oettingeru (povjerenik Komisije).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle i Marco Valli predstavili su izvješće.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Bart Staes, Indrek Tarand i Brian Hayes predstavili su izvješće.

Govorili su: Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća), Günther Oettinger i Klaus-Heiner Lehne.

Govorili su: Doru-Claudian Frunzulică (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Alain Cadec (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Karin Kadenbach (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Claude Rolin (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Kostas Chrysogonos (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Isabella De Monte (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Iskra Mihaylova (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Notis Marias (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Gesine Meissner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Markus Ferber (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claudia Schmidt i Luke Ming Flanagan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Karin Kadenbach i Rosa D'Amato.

Govorili su: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand i Brian Hayes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.16 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.17 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.18 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.19 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.20 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.21 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.22 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.23 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.24 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.25 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.26 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.27 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.28 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.29 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.30 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.31 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.32 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.33 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.34 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.35 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.36 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.37 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.38 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.39 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.40 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.41 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.42 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.43 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.44 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.45 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.46 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.47 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.48 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.49 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.50 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.51 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.52 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.53 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.54 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.55 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.56 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.57 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.58 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.59 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.60 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.61 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.62 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.63 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.64 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.65 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.66 zapisnika od 18.4.2018., točka 12.67 zapisnika od 18.4.2018. i točka 12.68 zapisnika od 18.4.2018..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:50 h u očekivanju glasovanja.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00 h.


12. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


12.1. Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima * (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2018)107)


12.2. Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (glasovanje)

Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (2018/2652(RSO)): vidi prijedlog Konferencije predsjednika (točka 10 zapisnika od 16.4.2018.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

Proglašen odobrenim

Kalendar plenarnih sjednica Europskog parlamenta za 2019. godinu utvrđen je kako slijedi:

- od 14. do 17. siječnja

- 30. i 31. siječnja

- od 11. do 14. veljače

- od 11. do 14. ožujka

- od 25. do 28. ožujka

- 3. i 4. travnja

- od 15. do 18. travnja

- od 2. do 4. srpnja

- od 15. do 18. srpnja

- od 16. do 19. rujna

- 9. i 10. listopada

- od 21. do 24. listopada

- 13. i 14. studenog

- od 25. do 28. studenog

- od 16. do 19. prosinca


12.3. Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)108)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


12.4. Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane [2017/2227(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)109)


12.5. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)110)

Parlament je odobrio sklapanje Konvencije.


12.6. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)111)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


12.7. Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)112)


12.8. Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)113)


12.9. Otpad ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)114)

IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)114)


12.10. Odlagališta otpada ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)115)


12.11. Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG KOMISIJE

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)116)


12.12. Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (glasovanje)

Izjava Komisije Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (2018/2624(RSP))

Rasprava je održana 12. ožujka 2018. (točka 14 zapisnika od 12.3.2018.)

Prijedlog rezolucije objavljen je 18. travnja 2018. (točka 2 zapisnika od 18.4.2018.).

Prijedlog rezolucije B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)117)

Govorili su:

Prije glasovanja predsjednik je pojasnio da će se jezične verzije uskladiti.


12.13. Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0184/2018 i B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0184/2018

Usvojen (P8_TA(2018)118)

(Prijedlog rezolucije B8-0185/2018/ se ne razmatra.)


12.14. Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)

Izvješće o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. [2017/2280(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)119)


12.15. Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (glasovanje)

Izvješće o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti [2017/2010(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)120)


12.16. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije [2017/2136(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)121)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)121)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.17. Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (glasovanje)

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)122)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)122)

Govorili su:

Sośnierz Dobromir o postupku glasovanja.


12.18. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)123)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)123)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a)Priloga IV. Poslovniku).


12.19. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)124)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)124)


12.20. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)125)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)125)

Davanje razrješnice je odgođeno, kao i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV., članak 5., stavak 1., točku (b) Poslovnika).


12.21. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)126)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)126)


12.22. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio V. – Revizorski sud [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)127)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)127)


12.23. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)128)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)128)


12.24. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VII. – Odbor regija [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)129)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)129)


12.25. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)130)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)130)


12.26. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)131)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)131)


12.27. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)132)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)132)


12.28. Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2016.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)133)

Govorili su:

Monica Macovei podnijela je usmeni amandman na amandman 1. Usmeni amandman je usvojen.


12.29. Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)134)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)134)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.30. Razrješnica za 2016.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)135)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)135)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.31. Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)136)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)136)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.32. Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)137)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)137)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.33. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)138)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)138)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.34. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)139)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)139)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.35. Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)140)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)140)

Davanje razrješnice je odgođeno, kao i zaključenje poslovnih knjiga (vidi Prilog IV., članak 5., stavak 1., točku (b) Poslovnika).


12.36. Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)141)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)141)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.37. Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)142)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)142)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.38. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)143)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)143)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.39. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)144)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)144)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.40. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)145)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)145)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.41. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)146)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)146)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.42. Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)147)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)147)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.43. Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)148)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)148)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.44. Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)149)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)149)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.45. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)150)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)150)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.46. Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)151)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)151)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.47. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)152)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)152)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.48. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)153)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)153)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. Priloga IV. Poslovniku).


12.49. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)154)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)154)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.50. Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)155)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)155)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.51. Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)156)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)156)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.52. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)157)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)157)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.53. Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)158)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)158)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.54. Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)159)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)159)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.55. Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)160)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)160)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.56. Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 56)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)161)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)161)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.57. Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 57)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)162)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)162)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).

Govorili su:

Reinhard Bütikofer o tijeku glasovanja (predsjednik je ponudio pojašnjenje).


12.58. Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 58)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)163)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)163)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.59. Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 59)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)164)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)164)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.60. Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 60)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)165)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)165)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.61. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 61)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)166)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)166)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.62. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 62)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)167)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)167)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a)Priloga IV. Poslovniku).


12.63. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 63)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)168)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)168)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.64. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 64)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)169)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)169)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.65. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 65)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)170)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)170)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.66. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 66)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)171)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)171)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).

Govorio je:

Petri Sarvamaa o postupku glasovanja.


12.67. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 67)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)172)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)172)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


12.68. Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (glasovanje)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 68)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2018)173)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)173)

Odobreno je davanje razrješnice i zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 1. točku (a) Priloga IV. Poslovniku).


13. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan i Jan Zahradil

Izvješće: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune i Stanislav Polčák

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Anna Maria Corazza Bildt

Izvješće: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Prijedlog rezolucije o politici integriteta Komisije, posebice o imenovanju glavnog tajnika Europske komisije (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil i Sander Loones

Prijedlog rezolucije o napretku Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Izvješće: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izvješće: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Izvješće: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izvješće: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Izvješće: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Izvješće: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:47 h.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

15. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


16. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


17. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 5/2018 - dio III. - Komisija (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 06/2018 - dio III. - Komisija (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 07/2018 - dio III. - Komisija (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 08/2018 - dio III. - Komisija (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 09/2018 - dio III. - Komisija (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019. (2018/2001(BUD)) - odbor BUDG - izvjestitelj: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 04/2018 – dio III. – Komisija.

U skladus člankom 27. stavkom 3. Financjiske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 04/2018 – dio III. – Komisija.


19. Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, William (The Earl of) Dartmouth, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa i Michał Boni.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Catherine Stihler, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice, Michał Boni, koji je na pitanje odgovorio, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini i Emilian Pavel.

Govorili su: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


20. Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini predstavili su izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elly Schlein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Kostas Chrysogonos (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Emmanuel Maurel (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Roberto Gualtieri, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, i Barbara Kappel.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su: Paul Rübig radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Barbari Kappel koja je na pitanje odgovorila, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell i André Elissen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios i Romana Tomc.

Govorili su: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika od 19.4.2018..


21. Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Rasprava je održana 4. travnja 2017. (točka 5 zapisnika od 4.4.2017.)
Glasovanje je održano dana 4. travnja 2017. (točka 7.2 zapisnika od 4.4.2017.)

Daniel Dalton predstavio je izvješće.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su: Christofer Fjellner (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Karima Delli (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Ivan Štefanec, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Olga Sehnalová, Eleonora Evi i Nicola Caputo.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska i Daniel Dalton.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 19.4.2018..


22. Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Sirpa Pietikäinen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI) i Norbert Lins, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su: Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Waitz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo i Michel Dantin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski i Mairead McGuinness.

Govorili su: Phil Hogan i Martin Häusling.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 19.4.2018..


23. Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava)

Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima [2016/2149(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: György Schöpflin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, nezavisni zastupnik, Danuta Maria Hübner, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

Govorio je Phil Hogan.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorio je Paulo Rangel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika od 19.4.2018..


24. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja [2017/2191(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells predstavio je izvješće.

Govorila je Margrethe Vestager (povjerenica Komisije).

Govorili su: Christel Schaldemose (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Tibor Szanyi (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alfred Sant, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil i Ivana Maletić.

Govorili su: Margrethe Vestager i Ramon Tremosa i Balcells.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika od 19.4.2018..


25. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000015/2018) koje je postavio Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, Vijeću: Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner obrazložila je pitanje.

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dariusz Rosati i Elly Schlein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen i Notis Marias.

Govorila je Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


26. Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000008/2018) koje je postavio Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000009/2018) koje je postavio Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile obrazložila je pitanja.

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Michèle Rivasi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott i Michaela Šojdrová.

Govorili su Vytenis Povilas Andriukaitis i Monika Panayotova.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D’Ornano, u ime Odbora ENVI, o sumnjičavosti u pogledu cijepljenja i pad stopa procijepljenosti u Europi (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o nesklonosti cijepljenju i padu stope procijepljenosti u Europi (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.17 zapisnika od 19.4.2018..


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 619.992/OJJE).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:02 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna napomena