Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 19. april 2018 - StrasbourgKončna izdaja

3. Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP))

Razprava je potekala 17. aprila 2018 (točka 18 zapisnika z dne 17.4.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete in David McAllister v imenu skupine PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis in Miltiadis Kyrkos v imenu skupine S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR; Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE; Bodil Valero in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o kršitvi človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o kršitvi človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 19.4.2018.

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo