Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2329(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2018

Ingivna texter :

A8-0065/2018

Debatter :

PV 19/04/2018 - 4
CRE 19/04/2018 - 4

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0189

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern [2016/2329(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio redogjorde för betänkandet.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica och Lara Comi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.18 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande