Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2571(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Forhandlinger :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg

5. Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000020/2018) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Gennemførelsen af Bolognaprocessen - status og opfølgning (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Silvia Costa for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Petra Kammerevert, for CULT, om gennemførelsen af Bolognaprocessen – status og opfølgning (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.19 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse