Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - StrasbourgEndelig udgave

6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 18.4.2018).


6.1. Hviderusland

Forslag til beslutning B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 og B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius og Bronis Ropė forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Indlæg af Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina og Charles Tannock.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 19.4.2018.


6.2. Filippinerne

Forslag til beslutning B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 og B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Soraya Post.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 19.4.2018.

(For fortsættelsen af forhandlingen, se punkt 8 i protokollen af 19.4.2018)

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse