Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 3).


6.1. Valko-Venäjä

Päätöslauselmaesitykset B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ja B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius ja Bronis Ropė esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Krzysztof Hetman käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Doru-Claudian Frunzulică käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina ja Charles Tannock.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.1.


6.2. Filippiinit

Päätöslauselmaesitykset B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ja B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Soraya Post.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Fabio Massimo Castaldo.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.2.

(Keskustelun jatko: ks. istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 8)

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus