Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 04 18 protokolo 3 punktas)


6.1. Baltarusija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ir B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius ir Bronis Ropė pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina ir Charles Tannock.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.1 punktas


6.2. Filipinai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ir B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler ir Miguel Urbán Crespo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Soraya Post.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.2 punktas

(Diskusijų tęsinys: žr. 2018 04 19 protokolo 8 punktas)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinis pranešimas