Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 18.4.2018)


6.1. Białoruś

Projekty rezolucji B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius i Bronis Ropė przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Krzysztof Hetman, w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina i Charles Tannock.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 19.4.2018.


6.2. Filipiny

Projekty rezolucji B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler i Miguel Urbán Crespo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly, w imieniu grupy PPE, Francisco Assis, w imieniu grupy S&D, Jean-Luc Schaffhauser, w imieniu grupy ENF, i Soraya Post.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 19.4.2018.

(Ciąg dalszy debaty: zob.: pkt 8 protokołu z dnia 19.4.2018)

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna