Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 18.4.2018.)


6.1. Vitryssland

Resolutionsförslag B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 och B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius och Bronis Ropė redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina och Charles Tannock.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 19.4.2018.


6.2. Filippinerna

Resolutionsförslag B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 och B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler och Miguel Urbán Crespo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Soraya Post.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 19.4.2018.

(Fortsättningen på debatten: se punkt 8 i protokollet av den 19.4.2018)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande