Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg

8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)

(For første del af forhandlingen, se punkt 6 i protokollen af 19.4.2018)


8.1. Situationen i Gazastriben

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 18.4.2018).

Forslag til beslutning B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 og B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder og Neoklis Sylikiotis forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo og Dobromir Sośnierz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og Julie Ward.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 19.4.2018.

(Mødet afbrudt kl. 12.00 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse