Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0191/2018

Debaty :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0176

Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

10.3. Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 i B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0191/2018

(zastępujący B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 i B8-0211/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga i Anders Primdahl Vistisen, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Eleonora Evi.

Przyjęto (P8_TA(2018)0176)

(Projekt rezolucji B8-0212/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna