Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0191/2018

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0176

Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

10.3. Situácia v Pásme Gazy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0191/2018

(nahrádzajúci B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 a B8-0211/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Elmar Brok, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Jasenko Selimovic, v mene skupiny ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea a Eleonora Evi.

Prijatý (P8_TA(2018)0176)

(Návrh uznesenia B8-0212/2018 sa stal bezpredmetným.)

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne oznámenie