Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo (diskusijos)
 5.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  6.1.Baltarusija
  6.2.Filipinai
 7.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipnio 2 dalis) (pritarimas)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)
  8.1.Padėtis Gazos Ruože
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Baltarusija (balsavimas)
  10.2.Filipinai (balsavimas)
  10.3.Padėtis Gazos Ruože (balsavimas)
  10.4.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.5.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ***I (balsavimas)
  10.6.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  10.7.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (balsavimas)
  10.8.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  10.9.2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (balsavimas)
  10.10.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų ***I (balsavimas)
  10.11.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  10.12.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (balsavimas)
  10.13.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (balsavimas)
  10.14.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (balsavimas)
  10.15.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (balsavimas)
  10.16.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)
  10.17.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (balsavimas)
  10.18.Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas (balsavimas)
  10.19.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Peticijos
 18.Gauti dokumentai
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (202 kb)
24/07/2019 15:54
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (61 kb)
20/02/2019 08:18
 
Protokolas (83 kb)
24/07/2019 15:54
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb)
20/02/2019 08:18
  Balsavimo rezultatai (42 kb)
31/12/2018 13:46
  Vardinis balsavimas (227 kb)
21/12/2018 05:46
 
Protokolas (294 kb)
24/07/2019 15:54
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (70 kb)
20/02/2019 08:18
  Balsavimo rezultatai (658 kb)
31/12/2018 13:46
  Vardinis balsavimas (1846 kb)
21/12/2018 05:46
Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinis pranešimas