Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (debates)
 5.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Baltkrievija
  6.2.Filipīnas
 7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)
  8.1.Stāvoklis Gazas joslā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Baltkrievija (balsošana)
  10.2.Filipīnas (balsošana)
  10.3.Stāvoklis Gazas joslā (balsošana)
  10.4.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.5.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana ***I (balsošana)
  10.6.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  10.7.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I (balsošana)
  10.8.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  10.9.2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  10.10.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā ***I (balsošana)
  10.11.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (balsošana)
  10.12.Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (balsošana)
  10.13.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (balsošana)
  10.14.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (balsošana)
  10.15.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (balsošana)
  10.16.Gada ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)
  10.17.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (balsošana)
  10.18.Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (balsošana)
  10.19.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Plašas interpelācijas (debates)
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Lūgumraksti
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (203 kb)
24/07/2019 15:56
  Apmeklējumu reģistrs (61 kb)
20/02/2019 08:18
 
Protokols (82 kb)
24/07/2019 15:56
  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
20/02/2019 08:18
  Balsojumu rezultāti (47 kb)
31/12/2018 13:46
  Balsojumi pēc saraksta (118 kb)
21/12/2018 05:46
 
Protokols (294 kb)
24/07/2019 15:56
  Apmeklējumu reģistrs (71 kb)
20/02/2019 08:18
  Balsojumu rezultāti (674 kb)
31/12/2018 13:46
  Balsojumi pēc saraksta (1888 kb)
21/12/2018 05:46
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums