Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

6. Samenstelling Parlement

Jan Philipp Albrecht heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 3 juli 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat zijn zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling