Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

LIBE komitetas perdavė šių Europos Parlamento priimtų dokumentų klaidų ištaisymus:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Klaidų ištaisymas P7_TA(2014)0212(COR01)

(OL L 119, 4.5.2016, p. 1-88) - (Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE komitetas)

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos DIREKTYVOS (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, KLAIDŲ IŠTAISYMAS P8_TA(2016)0126(COR01)

(OL L 119, 4.5.2016, p 89-131) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. balandžio 14 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE komitetas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo balsuoti dėl jų.

Su klaidų ištaisymais šios mėnesinės seijos metu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas