Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 2., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás

12. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésével összhangban az ENVI bizottság az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelmet terjesztett elő, hogy az EGSZB véleményét kérje az uniós környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásáról azokon a területeken, amelyeken a legjelentősebb hiányosságok tapasztalhatóak, azaz a levegőminőség, a víz- és a hulladékgazdálkodás területén.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat