Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

13. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
CRE

President teatas, et kirjutab neljapäeval, 3. mail 2018 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Sõna võtsid Martina Anderson olukorra kohta Baskimaal, Lefteris Christoforou uue tuumajaama ehitamise kohta Türgi lõunarannikul piirkonda, kus esineb maavärinaid, ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio Martina Andersoni sõnavõtu kohta.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave