Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 2., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás

15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

IMCO

- Javaslat az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ECON, ENVI, JURI

- Javaslat a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról, és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Javaslat a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

INTA, IMCO, AGRI

- Javaslat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Franciaország EGF/2017/009FR/Air France referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Jelentés a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2017/2216(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról (2017/2285(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Jelentés a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Jelentés a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről az Európai Unióban (2017/2209(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat