Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

17. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 (millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded) II, III ja V lisa (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ sadamate loetelu ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/861/EÜ (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 maksetähtajaga seotud kohustuste täitmata jätmise osas ning kuludeklaratsioonide koostamisel kasutatava vahetuskursi osas (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2017/655, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1628 seoses väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatud kasutusel olevate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete heite seirega (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave