Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

18. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 lennundustehnilise töötaja loa teatavate kategooriate lisamise, välistarnijatelt komponentide vastuvõtmisprotseduuri muutmise ja lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide õiguste muutmise osas (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - tähtaeg: 20. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - tähtaeg: 19. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses lambda-tsühalotriini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - tähtaeg: 25. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave