Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel

19. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního květnového plenárního zasedání (PE 621.577/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny PPE, aby bylo za zprávu Marco Walli (A8-0139/2018) jako třetí bod pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o prezidentských volbách ve Venezuele a aby byly na závěr rozpravy předloženy návrhy usnesení. Hlasování by se konalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Javier Couso Permuy proti žádosti, Ska Keller proti žádosti na zákaldě článku 156 jednacího řádu, Esteban González Pons s návrhem, aby bylo předložení návrhů usnesení nahrazeno prohlášením předsedy jménem Parlamentu, a Ska Keller, která nesouhlasila ani s posledním návrhem.

Parlament schválil původní žádost skupiny PPE EH (214 pro, 125 proti, 16 se zdrželo).

Vystoupil Javier Couso Permuy k postupu (předseda poskytl upřesnění).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na pořad jednání za bod o trestných činech pronásledování (stalking) a ochraně obětí v EU (bod 41 PDOJ) zařazeno prohlášení Rady a Komise o uplatňování mezinárodních norem týkajících se sexuálního násilí ve Španělsku s ohledem na nedávný případ „La Manada“.

Vystoupili: Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Rosa Estaràs Ferragut proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH (188 pro, 136 proti, 20 se zdrželo).

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o clech uvalených USA na odvětví oceli a hliníku. Na závěr rozpravy by nebyly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Christofer Fjellner proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (167 pro, 175 proti, 10 se zdrželo).

Čtvrtek

Do čtvrtečního hlasování byla zařazena námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná cukrovka H7-1.

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění