Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - BruxellesEndelig udgave

19. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj I 2018 (PE 621.577/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen efter betænkning af Marco Valli (A8-0139/2018) at opføre en redegørelse fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Præsidentvalg i Venezuela" og om, at forhandlingen afsluttede med indgivelse af beslutningsforslag. Afstemningen ville finde sted torsdag.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Javier Couso Permuy, der talte imod anmodningen, Ska Keller, der på grundlag af forretningsordenens artikel 156 modsatte sig anmodningen, Esteban González Pons, der derefter foreslog, at beslutningsforslagene erstattedes af en erklæring fra formanden på vegne af forsamlingen, hvilket Ska Keller modsatte sig.

Parlamentet godtog PPE-Gruppens oprindelige forslag ved VE (214 for, 125 imod, 16 hverken/eller).

Taler: Javier Couso Permuy om proceduren (formanden præciserede).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om, efter redegørelsen fra Rådet og Kommissionen om "Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU" (punkt 41 på PDOJ), på dagsordenen at opføre en redegørelse fra Rådet og Kommissionen om Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig.

Talere: Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Rosa Estaràs Ferragut, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (188 for, 136 imod, 20 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen om USA's toldsatser i stål- og aluminiumssektoren på dagsordenen. Forhandlingen ville ikke blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der talte for anmodningen, og Christofer Fjellner, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (167 for, 175 imod, 10 hverken/eller).

Torsdag

Der blev tilføjet en indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: ”Genetisk modificeret H7-1-sukkerroe”, til afstemningstiden torsdag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse