Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - BrysselLopullinen painos

19. Käsittelyjärjestys
CRE

Toukokuun 2018 I istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 621.577/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

PPE-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan kolmanneksi kohdaksi Marco Wallin mietinnön (A8-0139/2018) jälkeen komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Venezuelan presidentinvaalit”, josta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä. Äänestys toimitetaan torstaina.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Javier Couso Permuy vastustaakseen pyyntöä, Ska Keller vastustaakseen työjärjestyksen 156 artiklan perusteella, Esteban González Pons ehdottaakseen, että päätöslauselmaesitysten jättäminen korvattaisiin puhemiehen parlamentin nimissä antamalla julkilausumalla, mitä Ska Keller vastusti.

Parlamentti hyväksyi PPE-ryhmän alkuperäisen ehdotuksen koneäänestyksessä (214 puolesta, 125 vastaan, 16 tyhjää).

Javier Couso Permuy käytti puheenvuoron menettelystä (puhemies täsmensi asiaa).

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumien ”Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa” (PDOJ:n kohta 41) jälkeen neuvoston ja komission julkilausumat ”Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen”.

Puheenvuorot: Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Rosa Estaràs Ferragut vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (188 puolesta, 136 vastaan, 20 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission julkilausuma ”Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet”. Keskustelun päätteeksi ei jätetä käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Christofer Fjellner vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (äänin 167 puolesta, 175 vastaan, 10 tyhjää).

Torstai

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1” on lisätty torstain äänestyksiin.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus