Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 2. svibnja 2018. - Bruxelles

19. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve sjednice u svibnju 2018. (PE 621.577/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o tome da se nakon izvješća Marca Wallija (A8-0139/2018) kao treću točku dnevnog reda uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o predsjedničkim izborima u Venezueli te da se rasprava zaključi podnošenjem prijedloga rezolucija. Glasovanje bi se održalo u četvrtak.

Govorili su: Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, Javier Couso Permuy, protiv zahtjeva, Ska Keller, koja se usprotivila zahtjevu na temelju članka 156. Poslovnika, Esteban González Pons, koji je predložio da se podnošenje prijedloga rezolucija zamijeni izjavom predsjednika u ime Skupštine, čemu se Ska Keller usprotivila.

Elektroničkim glasovanjem (214 za 125 protiv, 16 suzdržanih), Parlament je odobrio prvotni zahtjev Kluba zastupnika PPE-a.

Govorio je Javier Couso Permuy o postupku (predsjednik je pružio detaljnije informacije).

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a o tome da se nakon izjave Vijeća i Komisije o zločinima uhođenja i zaštiti žrtava u EU-u (točka 41. konačnog prijedloga dnevnog reda) na dnevni red uvrsti izjava Vijeća i Komisije o primjeni međunarodnih standarda u Španjolskoj za definiranje seksualnog nasilja u svjetlu nedavnog slučaja „La Manada”.

Govorili su: Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Rosa Estaràs Ferragut, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (188 za, 136 protiv, 20 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a o tome da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o carinama koje Sjedinjene Američke Države nameću u sektoru čelika i aluminija. Rasprava ne bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su: Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Christofer Fjellner, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (167 za, 175 protiv, 10 suzdržanih), Parlament je odbio zahtjev.

Četvrtak

Na glasovanje u četvrtak dodan je prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: "Genetički modificirana šećerna repa H7-1".

Time je utvrđen plan rada.

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna napomena