Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 2., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás

19. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2018. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 621.577/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe a Marco Walli-jelentés (A8-0139/2018) után 3. pontként vegyék fel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát a venezuelai elnökválasztásról, a vitát pedig állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják. A szavazásra csütörtökön kerül sor.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Javier Couso Permuy, aki ellenzi, Ska Keller, aki ellenzi az eljárási szabályzat 156. cikke alapján, Esteban González Pons, aki javasolja, hogy az állásfoglalási indítványok helyett az elnök tegyen nyilatkozatot a közgyűlés nevében, ezt a javaslatot Ska Keller ellenzi.

Elektronikus szavazással (214 mellett, 125 ellene, 16 tartózkodás), a parlament jóváhagyja a PPE képviselőcsoport eredeti kérelmét.

Felszólal: Javier Couso Permuy az eljárással kapcsolatban (az elnök pontosításokat tesz).

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság zaklatásos bűncselekményekről és az áldozatok unióbeli védelméről szóló nyilatkozatát (napirendtervezet, 41. pont) követően vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a szexuális erőszak meghatározására vonatkozó nemzetközi standardok Spanyolország általi alkalmazásáról a közelmúltbeli „La Manada” ügy fényében.

Felszólal: Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Rosa Estaràs Ferragut, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (188 mellette, 136 ellene, 20 tartózkodás), a parlament jóváhagyja a kérést.

A Verts/ALE arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe vegyék fel a Bizottság nyilatkozatát az Egyesült Államok által az acél- és alumíniumágazatban bevezetett vámokról. A vitát nem állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Christofer Fjellner, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (167 mellette, 175 ellene, 10 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

A „Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: genetikailag módosított H7-1 cukorrépa” bekerül a csütörtökön szavazásra bocsátott szövegek közé.

Az ügyrendet megállapítják.

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat