Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - Briuselis

19. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis I 2018 gegužės plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 621.577/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas trečiuoju darbotvarkės punktu (po M. Valli pranešimo (A8-0139/2018)) įrašyti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą "Prezidento rinkimai Venesueloje" ir diskusijas užbaigti pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų. Balsavimas vyks ketvirtadienį.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu pritarė šiam prašymui, Javier Couso Permuy prieštaravo prašymui, Ska Keller prieštaravo, vadovaudamasi Darbpo tvarkos taisyklių 156 straipsniu, Esteban González Pons pasiūlė vietoj pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikti Pirmininko pareiškimą visų dalyvavusių vardu, Ska Keller paprieštaravo šiam pasiūlymui.

Elektroninio balsavimo metu (214 už, 125 prieš, 16 susilaikius) Parlamentas pritarė pradiniam PPE frakcijos prašymui.

Kalbėjo: Javier Couso Permuy dėl procedūros (Pirmininkas pateikė patikslinimą).

GUE/NGL frakcijos prašymas į darbotvarkę įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl Ispanijos taikomų tarptautinių standartų, skirtų seksualinės prievartos apibrėžčiai, atsižvelgiant į neseniai priimtą sprendimą „La Manda“ byloje po Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Persekiojimo nusikaltimų ir aukų apsaugos ES" (Galutinės darbotvarkės projekto 41 punktas).

Kalbėjo: Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu pritarė prašymui ir Rosa Estaràs Ferragut prieštaravo prašymui.

Vardinio balsavimo metu (188 už, 136 prieš, 20 susilaikius) Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Verts/ALE frakcijos prašymas į darbotvarkę įrašyti Komisijos pareiškimą dėl JAV taikomų muito mokesčių plieno ir aliuminio sektoriams. Diskusijos bus baigtos nepateikiant pasiūlymo dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu pritarė prašymui ir Christofer Fjellner prieštaravo prašymui.

Vardinio balsavimo metu (167 už, 175 prieš, 10 susilaikius) Parlamentas atmetė šį prašymą.

Ketvirtadienis

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7-1 buvo įtrauktas į ketvirtadienio balsavimą.

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas