Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - BrusselDefinitieve uitgave

19. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2018 (PE 621.577/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de presidentsverkiezingen in Venezuela als derde punt op de agenda toe te voegen na het verslag Marco Walli (A8-0139/2018) en het debat af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties. De stemming zal donderdag plaatsvinden.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Javier Couso Permuy, tegen het verzoek, Ska Keller, die zich tegen het verzoek uitspreekt op basis van artikel 156 van het Reglement, Esteban González Pons, die voorstelt om de indiening van ontwerppresoluties te vervangen door een verklaring van de Voorzitter namens het Parlement, voorstel waartegen Ska Keller zich uitspreekt.

Bij ES (214 voor, 125 tegen, 16 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het oorspronkelijke verzoek van de PPE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Javier Couso Permuy over de procedure (de Voorzitter geeft nader uitleg).

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om, na de verklaring van de Raad en de Commissie over stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (punt 41 PDOJ), een verklaring van de Raad en de Commissie toe te voegen over de toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de zaak “La Manada”.

Het woord wordt gevoerd door Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Rosa Estaràs Ferragut, tegen het verzoek.

Bij HS (188 voor, 136 tegen, 20 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om toevoeging aan de agenda van een verklaring van de Commissie over de door de Verenigde Staten opgelegde douanerechten in de sector staal en aluminium. Het debat zal niet worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Christofer Fjellner, tegen het verzoek.

Bij HS (167 voor, 175 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Een bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: "Genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1" wordt toegevoegd aan de stemmingen op donderdag.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling